Chybová zpráva

Notice: Undefined index: admin_menu ve funkci menu_block_view() (řádek: 486 v souboru /data/web/virtuals/27018/virtual/www/modules/menu/menu.module).

Aktuálně z obce

 • 27.12.2017

  Dovolená 27. 12. 2017

  Vážení sousedé,

  informujeme vás, že dne 27. 12. 2017 bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřený.

  V případě bezodkladných záležitostí nás kontaktujte telefonicky.

 • 23.11.2017

  KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

  Vážení sousedé,

  od pátku 24.listopadu do neděle 26.listopadu 2017 budou v obou našich obcích umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad
  Prosíme nevhazovat nebezpečné materiály typu azbest apod., pneumatiky, oleje, ředidla a jiné ropné produkty a elektroniku.

 • 06.11.2017

  Nabídka kompostérů pro likvidaci domácího bioodpadu

  Vážení sousedé,

  chtěli bychom Vás informovat, že se podařilo zajistit díky evropskému dotačnímu titulu z Fondu soudržnosti, operačního programu Životní prostředí, kompostéry, které řeší likvidaci bioodpadu ve Vašich domácnostech. K této volbě dospělo zastupitelstvo na základě skutečnosti, že kompostování umožňuje odpad z domácností využít a jeho produktem je kvalitní surovina použitelná při zlepšování vlastností půdy na Vašich zahradách. 

  V případě zájmu o kompostér, které jsou ve dvou velikostech podle velikosti zahrady (900 l a 2.000 l) se prosím zastavte na obecním úřadě v úředních hodinách.

  Přílohy: Image icon Logo EU OPŽP
 • 29.10.2017

  Křížkový Újezdec a Čenětice – kanalizační přípojky 16. 11. 2017 v 17:00 hod

  Vážení sousedé,

  Obec Křížkový Újezdec zahájila přípravu výstavby splaškové kanalizace v naší obci.

  Hlavním cílem této stavby, která bude mít po dokončení významný vliv na zlepšení životního prostředí v obci a jejím okolí, je náprava současného nevyhovujícího stavu odvádění a likvidace odpadních vod vznikajících v domácnostech a provozovnách. Projekt bude řešit odvádění odpadních vod ze všech nemovitostí obce do čistírny odpadních vod Křížkův Újezdec.

  Pro úspěch této stavby je nutné, aby i Vaše nemovitost byla napojena na kanalizační systém. Do kanalizace bude nutné vypouštět pouze vody splaškové (WC, koupelna, kuchyň, prádelna), v žádném případě vody drenážní, nebo dešťové ze střech či zpevněných ploch kolem domů.

  V současné době jsou zahájeny projektové práce na umístění veřejných částí vodovodních řadů, resp. kanalizačních stok vedoucích v ulicích a cestách.

  Účelem tohoto sdělení je Vám, majitelům nemovitostí, podat základní informace o této důležité stavbě a požádat Vás o spolupráci. Ta bude spočívat zejména v konzultaci napojení kanalizační přípojky v místě nemovitosti tak, aby bylo možné správně výškově umístit kanalizaci v ulici a získat podklady pro budoucí vypracování projektu Vaší kanalizační přípojky. Konzultaci a prohlídku budou provádět pracovníci odpovědného projektanta stavby, kterým je společnost Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, 150 00 Praha v období listopad až prosinec 2017.

  Prohlídka Vaší nemovitosti se zjištěním podrobných informací o místu odtoku odpadních vod z objektů je velmi důležitá pro umístění uliční kanalizace.

  Další podrobnosti o připravované stavbě, případné nejasnosti, Vám budou zodpovězeny na společné schůzi s občany, na kterou Vás všechny zveme. Schůze se uskuteční dne

  16. 11. 2017 v 17:00 hod. na obecním úřadě Křížkového Újezdce

  Vzhledem k důležitosti akce si Vás dovolujeme požádat o účast na tomto jednání.

  V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme dotazník a souhlas vlastníka se stavbou. Dotazníky, prosím, zodpovědně vyplňte a doručte osobně nebo poštou na obecní úřad Křížkový Újezdec, nebo je můžete vyplněné přinést s sebou na schůzku. Velmi důležitý je pro nás údaj o Vámi zvoleném vyhovujícím termínu pořádání schůzky (konzultace technického řešení). Případné nejasnosti nebo pomoc při návrhu kanalizační přípojky budou řešeny na místě pracovníky projektové organizace.

  Organizační zajištění stavby:

  • Zástupce investora při přípravě stavby:      Vodohospodářské inženýrské služby, a.s

  Ing. Miroslav Píchal

  tel.: 257 182 418, 736 512 812, e-mail:  pichal@vis-praha.cz

  • Investoři stavby:                                        Obec Křížkový Újezdec

  Křížkový Újezdec 37, 251 68 Kamenice

  Ing Jan Král, starosta obce

  tel: 323 673 135, e-mail: obec@krizkovyujezdec.eu

  Přílohy: PDF icon Pozvánka na mimořádnou schůzi, Microsoft Office document icon Dotazník ke kanalizační přípojce, Microsoft Office document icon Smlouva ke kanalizační přípojce

Stránky

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2018 ze dne 20.12.2018 PDF icon zapis-c-8-2018-12-20T00:00:00.pdf
Zápis č. 7/2018 ze dne 11.12.2018 PDF icon zapis-c-7-2018-12-11T00:00:00.pdf
Zápis č. 6/2018 ze dne 01.11.2018 PDF icon zapis-c-6-2018-11-01T00:00:00.pdf
Zápis č. 5/2018 ze dne 03.10.2018 PDF icon zapis-c-5-2018-10-03T00:00:00.pdf
Zápis č. 4/2018 ze dne 12.06.2018 PDF icon zapis-c-4-2018-06-12T00:00:00.pdf
Zápis č. 3/2018 ze dne 24.04.2018 PDF icon zapis-c-3-2018-04-24T00:00:00.pdf
Zápis č. 2/2018 ze dne 27.03.2018 PDF icon zapis-c-2-2018-03-27T00:00:00.pdf
Zápis č. 1/2018 ze dne 27.02.2018 PDF icon zapis-c-1-2018-02-27T00:00:00.pdf
Zápis č. 7/2017 ze dne 19.12.2017 PDF icon zapis-c-7-2017-12-19T00:00:00.pdf
Zápis č. 6/2017 ze dne 26.09.2017 PDF icon zapis-c-6-2017-09-26T00:00:00.pdf