Orgány obce

STAROSTA OBCE 

Ing. Jan Král
tel.: 603 935 979
e-mail: 


MÍSTOSTAROSTA OBCE

Ing. Marek Světlík
tel.: 603 404 015
e-mail: 

Ing. Ondřej Bobek
tel.: 736 102 740
e-mail: 


Zastupitelstvo OBCE

Ing. Kateřina Vacková
Ing. Adina Alfery
Petr Bobek
Karel Král