Chybová zpráva

Notice: Undefined index: admin_menu ve funkci menu_block_view() (řádek: 486 v souboru /data/web/virtuals/27018/virtual/www/modules/menu/menu.module).

Aktuálně z obce

 • 06.03.2023

  Sběr nebezpečných odpadů 1.4.2023

  Dne 1.4.2023 proběhne v Křížkovém Újezdci sběr nebezpečných odpadů. Čas příjezdu 10:20 hod. viz přiložený leták. V přiloženém letáku jsou dále uvedeny druhy nebezpečných odpadů, které se budou od občanů odebírat.

  Přílohy: PDF icon msno_1.4.2023.pdf
 • 01.03.2023

  Pozvánka na Hasičský ples 25.3.2023 od 20:00

  Hasiči Křížkový Újezdec Vás zvou na Hasičský ples, který se koná dne 25.3.2023 od 20:00 v sále  v Kostelci u Křížků. Více informací v přiloženém letáku.

  Přílohy: PDF icon Pozvánka
 • 23.02.2023

  Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření

  Vážení občané,

  na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže je bezpodmínečně nutné nahlásit Obecnímu úřadu počty drůbeže. Formuláře najdete v příloze tohoto článku nebo jsou k dispozici na Obecním úřadě. Vyplněné formuláře posílejte na obec@krizkovyujezdec.eu nebo fyzicky do poštovní schránky OÚ. Tato povinnost se týká všech chovatelů!

  Prosíme věnujte zvýšenou pozornost mimořádnímu veterinárnímu opatření, která jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Benice [602582], na území Hlavního města Prahy.

  Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje:
  a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit
  umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do
  objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody
  trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to
  proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny
  na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo
  jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i
  přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
  b) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či
  chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů
  o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVS na nepřetržitě
  dostupnou krizovou linku +420 720 995 204
  c) používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky
  vhodné k tlumení nákazy;
  d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu
  s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí, a rovněž
  na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit
  jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;
  e) vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v
  aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVS
  na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do
  prostor, kde jsou ptáci chováni;
  f) umožnit úřednímu veterinárnímu lékaři provedení klinické prohlídky zvířat včetně
  případného odběru vzorků a poskytnout mu potřebnou součinnost
  g) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně.
  h) poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení
  soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 26. 2. 2023:

  i. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název)
  ii. Adresa (sídlo) chovatele
  iii. Kontaktní osoba
  iv. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)
  v. Adresa místa chovu ptáků
  vi. Určení produktů
  vii. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:
  1. Hrabavá
  2. Vodní
  3. Ostatní
  4. Holubi
  5. Jiné ptactvo v zajetí,
  vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení.

  Přílohy: PDF icon kvss_narizeni_svs_mvo_c._j._svs_2023_027882-s_k_zamezeni_sireni_nebezpecne_nakazy_aviarni_influenzy_1.pdf, Microsoft Office document icon scitaci_list_drubeze_a_jinych_ptaku_2023-01-20.doc, PDF icon scitaci_list_drubeze_a_jinych_ptaku_2023-01-20.pdf
 • 26.01.2023

  Pozvánka na vepřové hody dne 11.2.2023

  Přílohy: PDF icon pozvanka_veprove_hody.pdf

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis č. 2/2023 ze dne 27.02.2023 PDF icon zapis-c-3-2023-02-27T00:00:00.pdf
Zápis č. 1/2023 ze dne 30.01.2023 PDF icon zapis-c-1-2023-01-30T00:00:00.pdf
Zápis č. 6/2022 ze dne 19.12.2022 PDF icon zapis-c-6-2022-12-19T00:00:00.pdf
Zápis č. 5/2022 ze dne 28.11.2022 PDF icon zapis-c-5-2022-11-28T00:00:00.pdf
Zápis č. 4/2022 ze dne 31.10.2022 PDF icon zapis-c-4-2022-10-31T00:00:00.pdf
Zápis č. 3/2022 ze dne 19.10.2022 PDF icon zapis-c-3-2022-10-19T00:00:00.pdf
Zápis č. 2/2022 ze dne 13.06.2022 PDF icon zapis-c-2-2022-06-13T00:00:00.pdf
Zápis č. 1/2022 ze dne 31.01.2022 PDF icon zapis-c-1-2022-01-31T00:00:00.pdf
Zápis č. 8/2021 ze dne 28.12.2021 PDF icon zapis-c-8-2021-12-28T00:00:00.pdf
Zápis č. 7/2021 ze dne 21.12.2021 PDF icon zapis-c-7-2021-12-21T00:00:00.pdf